آشنایی با دانشکدۀ زبان های خارجی

发表时间:2016-04-12


دانشکدۀ زبان های خارجی(SFS) دانشگاه تجارت و اقتصاد بین المللی که قبلا به نام بخش دوم موسسۀ

 تجارت خارجه  در سال 1954 تاسیس شد. حالا SFS دارای ده بخش به نام بخش زبان عربی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، کره ای، روسی، اسپانیایی، ویتنامی، پرتغالی. جز بخش زبان پرتغالی که در سال 2007 ایجاد شد، نه بخش دیگر در دهۀ پنجاه تاسیس شد.  در این پناه سال پروفسورها و دانشمندان خوبی در SFS درس داده اند، مثل چین تا، سون ون جون، شین دامین، جان شون وو، جا ژون، جان سین دای، شا تیان یو و غیره.

 

تاکنون، چند هزار دانشجوی لیسانس و فوق لیسانس از SFS فارغ التحصیل شده اند و در زمینۀ ها ی متفاوت بخصوص در زمینۀ تجارت و اقتصاد کار می کنند، بعضی از آنها در زمینۀ کار خود نقش مهمی ایفا می کنند: مثلا شی قوان شین، وزیر وزارت تجارت و روابط اقتصادی بین المللی سابق، سون حای، معاون رئیس استان قوان دون، تسا وی جو، معاون دبیر کل کمیتۀ دائمی کنگرۀ مردم کشور چین و قو لی، معاون رئیس ادارۀ ارتباط حان کان.

 

هفت بخش SFS عضا یا عضای دائمی انجمن فرهنگی یا آموزگاری ملی. بعضی پروفسورها وظیفۀ تعدیل کنندگان در این انجمن ها دارند.

 

SFS استعداد آموزشی و پژوهش عالی دارد. میان 76 استاد 22 نفر پروفسور هستند و 31 دانشیار، 28 استاد مشاور، 16 استاد مدرک دکترا دارند. هر سال SFS از استادان و پروفسور خارجی دعوت می کند که برای دانشجویان ما درس بدهنند و به مهارت زبان آنها کمک کنند.

 

دانشچویان SFS که از شهرهای متفاوت آمده اند لیاقت عالی دارند. کلاً 700 لیسانس و 100 فوق لیسانس هست. دانشجویانی که از SFS فارغ التحصیل می شوند با لیاقت دو زبانی مورد پسند استخدام کننده هستند.

 

در طی پنجاه سال قبل، SFS با دانشگاه ها و مرکز پژوهشی خارجی روابط خوبی ایجاد کرده است، بعضی استادان و دانشجویان از برنامۀ مبادله با  این تقریباً 20 دانشگاه های خارجی بهرۀ زیادی

گرفته اند.