جیا فی

发表时间:2016-04-12

جیا فی

جیا فی، استادیار و مسئول بخش زبان فارسی دانشکدۀ زبان های خارجی دانشگاه بازرگانی و اقتصاد بین الملل

 

سوابق تحصیلی:

2004 تا 2008  کارشناسی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن

2006 تا 2008   کارشناسی رشتۀ روابط بین المللی و امور خارجه دانشگاه پکن

فوریه تا ژوئن 2007   دانشجوی بین المللی دانشگاه تهران

2008 تا 2011   کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن

سپتامبر 2013 تا ژوئیه 2014  استاد مدعوی دانشگاه تهران

 

سوابق کاری:

از سال 2011 تا کنون استاد بخش زبان فارسی دانشکدۀ زبان های خارجی دانشگاه بازرگانی و اقتصاد بین الملل

 

عناوین تدریس شده:

زبان فارسی مقدماتی، اصول ترجمۀ متون فارسی، معرفی کشورهای فارسی گویی

 

مقالات چاپ شده:

1.   رابطه طراحی با متن اصلی در کتاب خمسۀ امیر خسرو، فصلنامۀ تحقیقات ادبیات شرقی(2016)

2. ارزش هنری خمسۀ امیر خسرو، تحقیقات مشرق (2014)

3. ماهی سیاه، مترجم، چاپخانۀ ادبیات کودک استان آن حیو (2014)

4. اهمیت فروغ فرخزاد از دید ساخت تصویر، فصلنامۀ تحقیقات ادبیات شرقی.(2013)

5. معرفی جوایز ادبی ایران، اطلاعات ادبی خارجی.(2012)

 

طرح پژوهشی انجام شده:

1. منابع چند رسانه ای برای آموزش زبان فارسی(2015)، پروژۀ آموزشی دانشگاهی

2. بررسی شعر نو در ایران، (2012-2014)، پروژۀ تحقیقی دانشگاهی.

 

جوایز:

1. جایزۀ مدیریت برجستۀ دانشکده، 2015

2. جایزۀ نمایندۀ کلاس برجستۀ دانشگاه، 2014-2015

3. جایزۀ عضو حزب برجستۀ دانشکده، 2014

اطلاعات تماس:

نام : جیا فی(نام فارسی جمیله)

آدرس : بخش زبان فارسی دانشکدۀ زبان های خارجی دانشگاه بازرگانی و اقتصاد بین الملل

شمارۀ نمابر: 64493921(+86-10)

پست الکترونيک: jiafeiforever@qq.com

Contact Me:

Name:Jia Fei

Persian Language Department, School of Foreign Studies

University of International Business and Economics

Tel: (+86-10)64493921

E-mail: jiafeiforever@qq.com