Lý Cát

发表时间:2015-07-03

I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và Tên: Lý Cát
Chức danhkhoa học: Trợ giảng
Trình độ học vấn: Cao học
Học vị: Thạc sĩ
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
7/2004 Tốt nghiệp từ khoa Tiếng Việt của Học viện Ngoại ngữ trường Đại học Ngoại thương Bắc Kinh, nhận bằng cử nhân.
7/2007 Tốt nghiệp từ chuyên ngành Văn học và Ngôn ngữ châu Á châu Phi, khoa Đông Nam Á của Học viện Ngoại ngữ trường Đại học Bắc Kinh, nhận bằng thạc sĩ.
Từ 09/2012 theo học tiến sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học và Phong trào Cộng sản quốc tế tại Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác, Viện khoa học xã hội Trung Quốc.
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Từ tháng 8 năm 2007 đến nay, giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa và kinh tế Việt Nam tại Khoa tiếng Việt, Học viện Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế Mậu dịch đối ngoại.
IV. CHỨC VỤ KHOA HỌC
V. NHỮNG MÔN HỌC CHÍNH
Tiếng Việt cơ sở, Đất nước Việt Nam, Hội thoại tiếng Việt, Dịch nói tiếng Việt, Văn học Việt Nam, v.v.
VI. THÀNH QUẢ GIẢNG DẠY
Góp phần xây dựng các đề tài nghiên cứu về dạy học tiếng Việt như “Xây dựng môn học tiếng Việt cơ sở”, “Xây dựng trang web video và kho tài nguyên dạy học tiếng Việt”; hướng dẫn sinh viên đoạt giải nhất trong cuộc thi nói tiếng Việt toàn quốc.
VII. THÀNH QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Dự án khởi động nghiên cứu khoa học dành cho giáo viên mới
Tên dự án: Những truyện ngắn đề tài nông thôn của nhà văn Việt Nam Nam Cao trước “Cách mạng tháng Tám”
Số dự án: 07QD026
VIII. KHEN THƯỞNG