Thượng Phong

发表时间:2015-07-03


CV Giáo Viên (Thượng Phong)

 

I. LÍ LỊCH SƠ LƯỢC

Thượng Phong

Trợ giảng

II. GIỚI THIỆU CỤ THỂ

Họ và Tên: Thượng Phong

Ngày sinh:31/3/1986

Chức danh khoa học: Trợ giảng

Trình độ học vấn: Cao học

Học vị: Thạc sĩ

III. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

7/2008 Tốt nghiệp từ khoa Tiếng Việt của Học viện Ngoại ngữ trường Đại học Kinh tế Mậu dịch đối ngoại., nhận bằng cử nhân.

7/2011 Tốt nghiệp từ chuyên ngành Văn học và Ngôn ngữ châu Á châu Phi, khoa Đông Nam Á của Học viện Ngoại ngữ trường Đại học Bắc Kinh, nhận bằng thạc sĩ.

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Từ tháng 8 năm 2011 đến nay, giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa và kinh tế Việt Nam tại Khoa tiếng Việt, Học viện Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế Mậu dịch đối ngoại.

V. CHỨC VỤ KHOA HỌC

VI. CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY CHÍNH

Tiếng Việt cơ sở (I), (II), (III), (IV);

Đọc hiểu tiếng Việt (I), (II), (III)

Tuyển tập báo chí tiếng Việt (I), (II)

VII. THÀNH QUẢ GIẢNG DẠY

Góp phần xây dựng các đề tài nghiên cứu về  “Xây dựng trang web video và kho tài nguyên dạy học tiếng Việt”; hướng dẫn sinh viên đoạt giải nhất trong cuộc thi nói tiếng Việt toàn quốc.

VIII. THÀNH QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Dự án khởi động nghiên cứu khoa học dành cho giáo viên mới

Tên dự án: Nghiên cứu Lịch sử Công giáo Việt Nam trước Thời kỳ Pháp thuộc

Số dự án: 11QD09

VIIII. KHEN THƯỞNG