GIỚI THIỆU KHOA TIẾNG VIỆT

发表时间:2016-04-18

 KHOA TIẾNG VIỆT

Chủ nhiệm khoa: Nhiếp Tân

Phó giáo sư: Nhiếp Tân

Trợ giảng:Lý Cát, Thượng Phong

Chuyên ngành tiếng Việt được sáng lập từ năm 1952, là một trong những chuyên ngành ngoại ngữ được xây dựng sớm nhất của nhà trường. Hiện có ba giáo viên phụ trách giảng dạy chuyên ngành này, gồm một phó giáo sư và hai trợ giảng. Trong đó có một giảng viên là tiến sĩ, còn một giảng viên đang theo học chương trình tiến sĩ. Chuyên ngành tiếng Việt tuyển sinh hai năm một lần.

Thành quả nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong khoa chủ yếu bao gồm hơn 20 bài báo khoa học, một cuốn giáo trình, một công trình dịch thuật, hai đề tài nghiên cứu về dạy học tiếng Việt, ba đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà trường.

Phó giáo sư Nhiếp Tân hiện kiêm chức Ủy viên thường vụ của Phân hội tiếng Việt thuộc Hội nghiên cứu và giảng dạy các thứ tiếng không phổ biếnTrung Quốc.

Sinh viên chuyên ngành tiếng Việt của Khoa giành được những thành tích nổi bật trong các cuộc thi nói tiếng Việt toàn quốc, mấy lần đoạt giải nhất.

Nội dung giảng dạy chính của chuyên ngành tiếng Việt là những lý luận và tri thức về ngôn ngữ, văn học, văn hóa và kinh tế thương mại của Việt Nam, nhằm đào tạo một đội ngũ trí thức trẻ thành thạo ngoại ngữ và kiến thức chuyên môn về kinh tế thương mại cũng như có kĩ năng làm việc tổng hợp trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, xí nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài hay theo đuổi công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo chuyên ngành.

Chuyên ngành này chủ yếu gồm các môn học sau: Tiếng Việt cơ sở, Ngữ pháp tiếng Việt, Nghe và nói tiếng Việt, Giới thiệu tình hình Việt Nam, Tiếng Việt cao cấp, Đàm phán thương mại tiếng Việt, Dịch nói, Đọc hiểu các bài viết thương mại tiếng Việt, Đọc hiểu bài văn học tiếng Việt, Đọc hiểu các bài viết trên báo chí Việt Nam, Lý thuyết và thực tiễn dịch thuật Trung-Việt, Thư tín thương mại tiếng Việt, Tập làm văn v.v...Trong đó, các môn học như Đàm phán thương mại tiếng Việt, Đọc hiểu các bài viết thương mại tiếng Việt, Thư tín thương mại tiếng Việt được coi là những môn học đặc sắc của chuyên ngành. Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, sinh viên chuyên ngành tiếng Việt đều có cơ hội đi du học ngắn hạn tại Đại học Quốc giaHà Nội.